Kuvassa Essi Saarela

Harjoittelu ennen ja jälkeen koronan

Kuvassa Essi Saarela

Kuvassa Essi Saarela

Hei, olen Essi Saarela, toisen vuoden yhteisöpedagogiopiskelija Humanistisesta ammattikorkeakoulusta. Aloitin tammikuussa 2020 harjoitteluni Tukipilarilla. Silloin meistä kukaan ei varmaan osannut arvata miten meidän jokaisen arki muuttuisi, kun yhteiskuntamme suojautuu koronavirusta vastaan. Olen kiitollinen siitä, että harjoitteluani Tukipilarilla oli mahdollista jatkaa niin Tukipilarin, kuin oppilaitoksen puolesta pienin muutoksin koronan aiheuttaman poikkeustilanteen aikana.

Harjoitteluni alussa pääsin pureutumaan siihen, kuinka Tukipilari tilastoi ja raportoi omaa toimintaansa muun muassa rahoittajalleen Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskukselle eli STEAlle. Tilastojen maailma avasi itselleni uuden näkökulman järjestöjen toimintaan sekä mahdollisuuden oppia uutta tilastoinnista sekä kehittää omia taulukointi ja tilastointi taitojani. Minusta oli hienoa nähdä miten vuoden 2019 toiminta muuttui luvuiksi. Nämä luvut kertoivat vuoden 2019 toiminnasta niin sanottua kovaa faktaa eli sen missä Tukipilari onnistui ja missä pitäisi vielä kehittyä. Lisäksi pääsin tutustumaan OLKA-pisteeseen ja OLKA-toimintaan, joihin minun oli tarkoitus pureutua enemmän maaliskuusta alkaen. Mutta sitten tulivat rajoitukset.

Harjoittelun jatkuminen tarkoitti etätyöhön siirtymistä, harjoittelun tehtävien muuttumista ja kalenterin uudelleen järjestelyä. Etätyön tekeminen oli minulle jo entuudestaan tuttua ja koin siirtymisen etätyöntekoon vaivattomana. Etätyöhön siirtyminen on opettanut minulle uusien työalustojen käyttöä ja vahvistanut taitoa johtaa ja organisoida omaa työntekoani. Työtehtäväni painottuivat etätyön myötä erilaisten materiaalien tuottamiseen Tukipilarille, joiden tuottamisessa pääsin hyödyntämään aikaisempaa muotoilijan (AMK) tutkintoani. Harjoittelun aikana kuvasin ja leikkasin videon vapaaehtoiseksi -infotaulun kokoamisesta ja käytöstä sekä tuotin kirjalliset ohjeet vapaaehtoiseksi -infotaulun ja vapaaehtoiseksi -lomakkeen käytöstä, jotka löytyvät nyt Tukipilarin verkkosivuilta. Prosessi päättyi webinaariin, jossa esiteltiin nämä yhdistysten käyttöön suunnatut työkalut ja niiden käyttö.

Harjoitteluni olen päässyt tutustumaan eri yhdistysten toimijoihin ja toimintaan. On ollut mukava tutustua jokaiseen teistä, jotka olen tavannut harjoitteluni aikana. Valitettavasti moni teistä jäi vielä tapaamatta, mutta toivottavasti vielä tavataan, vaikka harjoitteluni loppuukin. Kiitän lämpimästi Tukipilarin ja OLKA-tiimin henkilökuntaa jokaisesta hetkestä harjoitteluni aikana. Opin harjoitteluni aikana paljon. Mukaan jäi paljon eväitä ja oppia tulevaisuutta varten sekä paljon hyviä kokemuksia.

Lämmin kiitos Sanna, Minna ja Juuso.

Pidetään toisistamme huolta nyt ja tulevaisuudessa!

 

Teksti ja kuva:

Essi Saarela

Muotoilija (AMK)

Yhteisöpedagogi (AMK) opiskelija