Tag Archive for: ELY

Tukipilari logo

ELY aukaisee hankehaun poikkeusolojen aiheuttamiin tarpeisiin

Hankehaun avulla tuetaan:

 • Micro- ja Pk-yrityksiä muutostilanteessa liiketoiminnan jatkamiseksi poikkeustilanteissa.
 • Osallisuuden, toimintakyvyn sekä yhteisöllisiä toimintamuotoja.

Osallisuuden, toimintakyvyn ja yhteisöllisyyden tuella kannustetaan:

 • Etä- ja digitaalisten menetelmien hyödyntäminen yhteisöllisyyden tukemisessa
 • Osallisuutta tukevien toimintamuotojen kehittäminen poikkeusoloissa
 • Luovien menetelmien (liikunta, kulttuuri) hyödyntäminen kohderyhmän yhteisöllisyyden, osallisuuden ja toimintakyvyn tukemisessa
 • Perhe- ja nuorisotyön toteuttaminen poikkeusoloissa
 • Mielenterveys-, päihde- ja kriisityön toteuttaminen digitaalisuutta hyödyntäen

Huomionarvoista haussa:

 • Hakemukset jätetään 14.4.2020 mennessä
 • Hankkeet toteutetaan pääosin kertakorvaus- tai flat rate 40%
 • Tukitaso 80%, mutta rahoittajan harkinnasta se voi olla korkeampikin
 • Ennakkoa voidaan myöntää 30% päätöksellä myönnetystä rahoituksesta
 • Hankeen toteutusaika 3-8 kuukautta

LISÄTIEDOT JA DIAESITYS
https://bit.ly/2JwKwAF

Timo Ollila, p. 0295 026 695, timo.ollila (at) ely-keskus.fi
Sirpa Raassina, p. 0295 026 159, sirpa.raassina (at) ely-keskus.fi
Pia Pirskanen, p. 0295 024 160, pia.pirskanen (at) ely-keskus.fi