Tag Archive for: kannanotto

Tukipilari logo

Pohjois-Savossa toimivien yhdistystalojen ja kansalaistoimintakeskuksien kannanotto

3.9.2020

Pohjois-Savossa toimivien yhdistystalojen ja kansalaistoimintakeskuksien kannanotto

Valtiovarainministeriö jätti esityksensä vuoden 2021 talousarvioksi. Sosiaali- ja terveysjärjestöiltä esitetään leikattavaksi 127 miljoonaa euroa ensi vuonna. Se on 33 % kuluvaan vuoteen verrattuna.

Kolminapaisessa Pohjois-Savossa toimii kolme toimijaa, jotka saavat rahoituksensa kokonaisuudesta, josta tämä 127 miljoonaa euroa aiotaan leikata. Nämä kolme toimijaa saivat vuonna 2020 rahoitusta yhteensä 468 340 €. Jos leikkaus tulisi tasaisesti kaikille avustuksen saajille edellä mainitusta summasta häviäisi 154 552 €.

Tukipilarilla on 41 yhteistyöyhdistystä.  Warkauden seudun sosiaali- ja terveys ry:llä on jäsenyhdistyksiä 38.  Ylä-Savon Vakalla on yhteistyösopimuksia 16 organisaation kanssa.  Nämä lukumäärät sisältävät sosiaali- ja terveysalan yhdistyksiä, potilasyhdistyksiä, vammaisyhdistyksiä ja eläkeläisyhdistyksiä – ja näiden yhteistyötä, toimintaedellytyksiä ja vaikuttamismahdollisuuksia Tukipilari, Warkauden seudun sosiaali- ja terveys ry ja Ylä-Savon Vakka toiminnallaan edistävät ja tukevat. Toimijat tarjoavat mm. kokoontumistiloja, avoimen kohtaamispaikan ja erilaisia tukipalveluita (esimerkiksi tulostusmahdollisuuden) yhdistyksille.  Edellä mainitut helpottavat yhdistysten hallinnon järjestämistä taloudellisesti. Tukipilari toimii Kuopiossa KPY Novapoliksella, Ylä-Savon Vakka Iisalmen keskustassa ja Warkauden seudun sosiaali- ja terveys ry Varkauden pääkadun varrella. Lisäksi yhtenä toimintamuotona osana tätä kokonaisuutta toimii Kuopion Yliopistollisessa sairaalassa OLKA-piste, joka on sairaalavapaaehtoistoiminnan keskus. Kevään aikana toimijat ovat lisäksi tukeneet yhdistyksiä digitaalisissa valmiuksissa ja järjestä-neet yhdistyksissä toimivien aktiivien vertaistukitapaamisia verkossa.

Eli rahoituksella on

  • koulutettu vapaaehtoisia
  • kehitetty vapaaehtoistoimintaa
  • vahvistettu vapaaehtoisten toimintakykyä
  • tuettu arjenhallinnassa: neuvottu, tuettu ja ohjattu yhdistystoimijoita mm. digitaalisien valmiuksissa, etätapaamisten tai vuosikokousten järjestämiseksi
  • tuettu yhdistyksiä erilaisten sähköisten materiaalien luomisessa
  • toimittu yhteyshenkilönä sote- ja kuntaorganisaatioiden suuntaan (selvitettävää, selkeytettävää, yhteistyön vahvistamista sote-/kuntaorganisaatioiden ja yhdistysten kesken)
  • osallistettu
  • maksettu tilavuokrat ja henkilöstön palkat

Lokakuu 2019 – joulukuu 2019

Osallistumiskertoja erilaisiin tapahtumiin 4168

Toimintaan osallistuneita 573

Tapahtumia 247

Tukipilari, Warkauden seudun sosiaali- ja terveys ry ja Ylä-Savon Vakka vahvistavat yhdistysten välistä yhteistyötä tulevina vuosina. Lisäksi yhteistyöhön osallistetaan kuntia, erityisesti tukien yhdistysten ja sote-sektorin yhteistyötä. Yhdistysten rooli hyvinvoinnin ja terveyden edistäjinä paikallisesti on suuri. Koronakriisin ja sen kauaskantoisten vaikutusten vuoksi on huolehdittava ja varmistettava järjestöjen voimavarojen olemassaolo ja pysyvyys. Järjestöissä toimivat kuntalaiset, mutta ympärille tarvitaan myös rahoitus, jonka kautta turvataan mahdollisuus toimijuuteen. Tätä toimijuutta tuetaan Tukipilarissa, Warkauden seudun sosiaali- ja terveys ry:ssä ja Ylä-Savon Vakassa työskentelevien ammattilaisten avulla.

Kukaan ei halua nähdä Pohjois-Savon osalta sairastavuusindeksin kohoamista, palveluiden ja erilaisten hyvinvointia ja terveyttä edistävien toimien vähenemistä palvelutarpeen lisääntymisen rinnalla. Hallitus on pistänyt liikkeelle sote-uudistuksen, jossa keskitytään peruspalveluiden kehittämiseen ja Pohjois-Savossa tullaan varmasti pistämään kaikki likoon tavoitteiden saavuttamiseksi. Ei romuteta näitä tavoitteita, uudistamista, kehittämistä ja tulevaisuuteen valmistautumista leikkaamalla sosiaali- ja terveysjärjestöjen rahoitusta.

#onneksionjoku #budjetti2021

 

Susanna Kähkönen

toiminnanjohtaja

Tukipilari

 

Eija Rytkönen

toiminnanjohtaja

Ylä-Savon Vakka

 

Hannu Ilonen

puheenjohtaja

Warkauden seudun sosiaali- ja terveysjärjestöt ry

 

Lotot Tukipilari Ylä-Savon Vakka ja Wastery