Tag Archive for: kokemus

Pohdintoja ikäihmisten hyvinvointi-iltapäivästä

Kuvassa Tukipilarin esittelypöytä Ikäihmisten hyvinvointi-iltapäivä -tapahtumassa 21.3.2018 kaupungintalolla. Esittelypöydällä on Tukipilarin tabletti, digikahviloiden mainoksia ja Auta meitä auttamaan – tule vapaaehtoiseksi -lomake. Virkatussa korissa on Marianne -karkkeja. Taustalla näkyy Tukipilarin turkoosi roll up.

Tukipilari kutsuttiin mukaan toimintamme esittelijäksi Ikäihmisten hyvinvointi-iltapäivän seminaariin 21.3.2018. Esittelimme päivän aikana Tukipilaria ja kevään tapahtumiamme ja saimme seminaarissa uusinta tietoa Promeq-tutkimushankkeesta ja sen alustavista tutkimustuloksista. Promeq-hankkeessa tutkittiin osallistavan ryhmämuotoisen palveluohjauksen keinoin sitä, miten ikäihmisten hyvinvointia voitaisiin edistää. Tutkimuksessa haastateltiin tutkimusryhmissä kävijöitä ja samalla tutkittiin kontrolliryhmää. Kuulin tilaisuudessa, että ikäihmisten yksinäisyyttä voivat aiheuttaa mm. konkreettiset ulospääsyn ongelmat eli ongelmat asunnon ja ympäristön esteettömyydessä. Lisäksi terveyden ongelmat, talousongelmat ja aistiongelmat voivat aiheuttaa yksinäisyyttä.

Tutkimuksen alustavien tulosten mukaan tutkimuksen ryhmätoiminta vahvistaa ikäihmisten ulospäinsuuntautuneisuutta, tulevaisuusmyönteisyyttä, toimintamahdollisuuksia ja tunnetta osallisuudesta. Tutkimuksessa huomattiin, että tiedon puute oli yksi osatekijä ikäihmisten yksinäisyydessä. Monet ikäihmiset kaipasivat alustavien tutkimustulosten mukaan tietoa terveys- ja sosiaalipalveluista ja kulttuuripalveluista.

Esitystä kuunnellessani mietin, miten yhdistykset voisivat vaikuttaa ikäihmisten yksinäisyyteen. Tiedotammeko tarpeeksi ikäihmisille sopivista ryhmistä? Uskallammeko pyytää ikääntynyttä naapuriamme mukaan tapahtumiimme? Toimimmehan esteettömästi ja avoimesti? Auttaisiko yhdistyksiä niiden toiminnassa ikästrategia, jossa huomioitaisiin kaikki yhdistystoiminnassa mukana olevat ja mukaan haluavat ikäluokat?

Keskustelin tilaisuudessa usean aktiivisen ikäihmisen kanssa. Sain heiltä arvokasta kokemustietoa ja viisautta elämää ja yhdistystoimintaa koskien. Mielestäni ikääntyneillä ihmisillä olisi paljon annettavaa yhdistystoimintaan mentoreina, hyvän hengen tuojina ja näkemyksen antajina.

 

T: Minna Tukipilarilta