Tag Archive for: palaute

Pinkki orkidea

Millaista palautetta Tukipilari on saanut toiminnastaan?

Pieni palautekysely

Kysyimme keväällä 2020 yhteistyöyhdistyksiltämme palautetta toiminnastamme samalla, kun päivitimme yhdistysten yhteystietoja. Toteutimme pienen kyselyn puhelimitse ja sähköpostitse lähetettävien lomakkeiden avulla. Pyysimme vastauksia yhdistyksiltä pariin kysymykseen lyhyesti. Palautetta kysyttiin yhteensä 48:n yhdistyksen edustajalta ja vastauksia saatiin 44 kappaletta.

 

Palaute Tukipilarin toiminnasta

Vastausten perusteella Tukipilarin toimintaa pidetään vireänä ja monipuolisena. Yhdistysten edustajat arvostavat toimintaamme ja kokevat, että he ovat tervetulleita siihen mukaan. Kyselyn vastaajat pitivät tärkeänä Tukipilarin kokoavaa toimintaa verkostoissa ja koordinointivastuuta eri tapahtumissa. Vapaaehtoisten virkistystapahtumia ja uusien vapaaehtoisten rekrytointitapahtumia pidettiin tärkeinä. Vapaaehtoisten virkistystapahtumien järjestämistä toivottiin Tukipilarilta jatkossakin. Vastaajat pitivät sitä hyvänä, että vapaaehtoisten virkistystapahtumissa eri yhdistysten vapaaehtoiset pääsivät tapaamaan toisiaan. Lisäksi OLKA-toiminta nähtiin positiivisena asiana. Yhdistykset toivoivat, että Tukipilari tekisi lisää koulutusyhteistyötä muiden organisaatioiden kanssa.

 

Palaute kokoustilasta ja kopioinnista

Tukipilari tarjoaa yhdistysten käyttöön maksuttoman kokoustilan sekä edullisen kopiointimahdollisuuden. Kyselyn vastaajat pitivät Tukipilarin tarjoamaa kokoustilaa ja edullista kopiointimahdollisuutta tärkeinä tukimuotoina, sillä osalla yhdistyksistä ei ole käytössään omaa toimistoa. Muutamien vastaajien mielestä Tukipilarin toimitila kuitenkin sijaitsee liian kaukana Kuopion keskustasta.

 

Tiedotusta koskeva palaute

Tiedustelimme kyselyssä, millä tavalla voisimme nostaa yhdistysten toiminnan esiin entistä paremmin. Vastauksista kävi ilmi, että yhdistykset olivat Tukipilarin viestintään pääasiassa tyytyväisiä ja tiedotustamme pidettiin selkeänä. Yhdistykset pitivät sähköpostikirjettä hyvänä viestintäkanavana yhdistysten suuntaan. Vapaaehtoistoiminnan rekrytointitapahtumien tiedotusta pidettiin onnistuneena. Tukipilarilta toivottiin lisää bussimainontaa ja kaupungin valotaulumainontaa.

Kaikkiaan voidaan todeta, että kyselyn tekeminen oli hyödyllistä. Saimme arvokasta palautetta ja uusia vinkkejä toimintaamme. Kiitämme lämpimästi kaikkia, jotka vastasivat palautekyselyymme!

#onneksionjoku

Pinkki orkidea

Teksti ja kuva:

Minna Mielonen

suunnittelija, FM

Tukipilari