Tag Archive for: Tukipilarin toiminnan tavoitteet 2020

Tukipilari logo

Tukipilarin toiminnan tavoitteet vuonna 2020

Toteutimme kesä-elokuussa 2019 yhdistyksille kyselyn, jossa tiedustelimme yhdistyksiltä toiveita Tukipilarin toimintaan liittyen. Kyselyn vastaukset ovat olleet vuoden 2020 toiminnan suunnittelun lähtökohtana. Alla esittelemme tämän vuoden päätavoitteitamme.

Vapaaehtois- ja vertaistoiminta

OLKA-sairaalavapaaehtoistoiminnan juurruttaminen, kehittäminen ja OLKA-toiminnan laajentaminen käsittämään myös TOIVO-vertaistukipalvelun sekä vapaaehtoistoiminnan edelleen kehittäminen koulutusten keinoin yhteistyössä yhdistysten ja valikkoryhmän kanssa.

Verkostoyhteistyö

Painopistealueena on aktiivinen verkostoissa toimiminen. Tukipilari toimii puheenjohtajana Kuopion valikkoryhmässä, Pohjois-Savon MUKANA –verkostossa sekä Vammaisalan asiantuntijatapaamisissa. Olemme mukana yli 20 eri verkostossa.

Koulutus

Tukipilari toteuttaa yhdistyskyselyssä toivottuja koulutussisältöjä, kuten yhdistystoiminnan koulutuksia (3 kpl), Mielenterveyden ensiapu 1 -koulutuksen ja vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen liittyviä koulutuksia.

Viestintä

Vapaaehtoistoiminta ja paikallisyhdistysten asiantuntemus nostetaan entistä vahvemmin esiin tiedotuksessa.