Tietosuojaseloste

Alla ovat luettavissa kaikki EU:n tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679)  mukaiset tietosuojaselosteet. Tukipilarin tietosuojaselosteet ovat saatavissa myös Tukipilarin toimistolta tai saatavilla sähköpostitse tai postitse erikseen pyydettäessä.