Pohjois-Savon Mukana-verkosto

Pohjois-Savon Mukana-verkosto on alueellinen verkosto vammaisten ja pitkäaikaissairaiden lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä asialla.

Verkoston toiminta on osallistujiensa näköistä ja arkea tukevaa. Alueellisen verkostomme toiminta on avointa kaikille kiinnostuneille. Verkosto on tehnyt ja vastaa Versokansion päivittämisestä. Versokansio on työkalu perheille lapsen tietojen siirtämiseen erilaisissa arjen toimintaympäristöissä. Verkosto on toteuttanut mm. työkokousten jatkumon nuoren itsenäistymisen tukemisen teemasta sekä järjestää yhdessä muiden toimijoiden kanssa vertaistukitoimintaa vanhemmille KYS:ssa.

Vuonna 2020 Pohjois-Savon Mukana-verkostoa koordinoi Tukipilari. Yhteystietomme löydät tästäOtathan yhteyttä, mikäli haluat liittyä mukaan verkostoon.

Mukana-verkosto on alun perin Lastensuojelun keskusliiton ja Kelan vuonna 1994 perustama yhteistyöryhmä, joka siirtyi osaksi Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiön toimintaa vuonna 2008. Vamlas koordinoi valtakunnallisen verkoston toimintaa, ylläpitää viestintää sekä erilaisia tapahtumia yhteistyössä jäsenten kanssa. Valtakunnallisen verkoston nettisivu löytyy täältä: https://www.vamlas.fi/mukana-verkosto/ Jos haluat liittyä valtakunnalliseen verkostoon, laita viestiä osoitteeseen: mukana@vamlas.fi.

Verkoston toiminnan tavoitteet

  • Kuulla pitkäaikaissairaiden ja vammaisten lasten/nuorten sekä perheiden ääntä ja edistää vertaistukitoimintaa.
  • Nostaa esiin pitkäaikaissairaiden ja vammaisten lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä ajankohtaisia arjessa selviytymiseen liittyviä kysymyksiä.
  • Vahvistaa pitkäaikaissairaiden/vammaisten lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä itsenäistä suoriutumista ja tasavertaista osallisuutta yhteiskunnassa sekä ehkäistä syrjäytymiseen johtavaa kehitystä.

Verkoston tehtävät

  • Saattaa yhteen järjestöjen ja yhdistysten alueellisia toimijoita ja mahdollistaa kansalaistoimintaa ja yhteistyötä paikallistasolla.
  • Koota verkoston kautta saatua tietoa ja välittää tietoa eteenpäin tarpeen mukaan.
  • Verkostoitua ja edistää yhdistysten/järjestöjen yhteistyötä kolmannen sektorin tukimuotojen tuottamisessa perheille.
  • Kehittää ja levittää hyviä käytäntöjä sekä toimintamalleja kuten palveluohjaus ja vertaistuki osana hoito- ja palveluketjua.
  • Osallistua ja vaikuttaa koulutusten ja työkokousten suunnitteluun ja järjestämiseen pitkäaikaissairaita/vammaisia lapsia ja nuoria ja heidän perheitään koskevien teemojen ympärillä.

Lisätietoja toiminnasta Pohjois-Savon alueella:

Lisätietoja KYSin vertaisilloista: