Valmennukset yhdistystoiminnan kehittämiseen

Kuvituskuva koulutukset

Tukipilari järjestää yhdistysten hallituksille valmennuksia, joiden avulla yhdistys voi kehittää ja kirkastaa omaa toimintaansa.

Jos yhdistyksesi haluaa valmennusta ota yhteyttä Tukipilarin henkilökuntaan ja sovitaan yhdessä sopiva ajankohta valmennukselle.

Essi Saarela                                    Susanna Kähkönen
suunnittelija                                    toiminnanjohtaja
040 557 4646                                 044 554 4047
essi.saarela@tukipilari.fi                susanna.kahkonen@tukipilari.fi

Valmennuksen teemoja

Yhdistystoiminnan kirakastaminen

Yhdistystoiminnan kirkastaminen auttaa yhdistyksiä tuomaan esille oman yhdistyksen toimintaa ja kohderyhmää. Valmennuksessa luodaan yhdistykselle hissipuhe, jota voidaan käyttää esimerkiksi yhdistyksen esittelyissä erilaisissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa.

Kesto: 2h

Toiminnan nykytila ja tavoitetila

Tämä kokonaisuus auttaa yhdistystä selvittämään mistä uudet jäsenet ohjataan yhdistyksen toiminnan piiriin. Lisäksi luodaan tavoitetila siitä, missä kohdissa hoito- ja palveluketjua asiakas voitaisiin ohjata yhdistyksen piiriin. Näiden havaintojen pohjalta pohditaan konkreettisia keinoja vaikuttaa toimijoihin ja päättäjiin, jotka ohjaavat asiakkaita yhdistyksien pariin.

Kesto: 2h

Yhdistyksen voimapuu

Tässä kokonaidessa rakennetaan yhdistykselle voimapuu. Voimapuun juuret ovat yhdistyksen voimavaroissa sekä arvoissa. Voimapuun runko rakentuu yhdistyksen ydintoiminnasta ja tavoitteista. Voimapuun lehdet ovat yhdistyksen uutta toimintaa. 

Voimavarapuuta voidaan hyödyntää yhdistyksen strategiatyössä ja toiminnansuunnittelussa.

Kesto: 2h

Yhdistyspersoonan rekrytointi

Tässä kokonaisuudessa rakennetaan yhdistyspersoona, jonka malli toimii uusien vapaaehtoisten rekrytoinnin tukena.

Persoonan rakentaminen auttaa yhdistystä jäsentämään oman yhdistyksen persoonia ja heidän tarpeita, haasteita, tavoitteita ja elämäntilanteita. Yhdistyspersoonan rakentaminen tukee yhdistyksen työtä uusien vapaaehtoisten rekrytoinnissa.  

Kesto: 2h

Vaikuttaminen

Tässä kokonaisuudessa pureudutaan vaikuttamiseen konkreettisesti.  Kokonaisuudessa määritellään haaste, johon yhdistys haluaa vaikuttaa ja miten asiaan vaikutetaan. 

Lopputuloksena yhdistys luo tehtäväpolun, jonka avulla he voivat lähteä vaikuttamaan haluamaansa asiaan.

Kesto: 2h