Yhdistyssuunnistus 2023

Yhdistyssuunnistuksessa pääset tutustumaan Kuopiossa ja Pohjois-Savon alueella toimiviin yhdistyksiin erilaisien rastien muodossa. Tapahtuma järjestetään 27.9.2023 ja se on suunnattu toisen asteen opiskelijoille. Rasteilla luvassa muun muassa sokkopingistä, mocktaileja sekä kaikkea muuta kivaa! 

Lisätietoja mukana olevista yhdistyksistä löydät alla olevasta kartasta. Siirrä hiiri pallon kohdalle, jotta tiedot tulevat esiin. Klikkaamalla palloa saat tiedot kiinni. 

Suunnistuksen kartta ja pisteet

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Appro
1

Pohjois-Savon muisti ry logo. Muistiliiton jäsen

Lapinlinnankatu 2

Pohjois-Savon Muisti ry on perustettu vuonna 1987. Yhdistys ylläpitää maakunnallista asiantuntija- ja tukikeskus Muistiluotsia. Se tarjoaa apua ja tukea muistisairaille ja heidän läheisilleen. Toiminta on Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) tukemaa. Yhdistys on valtakunnallisen järjestön Muistiliiton jäsenyhdistys. Muistiliitto puolestaan on kansainvälisen Alzheimer Europe järjestön jäsenorganisaatio.

Pohjois-Savon Muisti ry on voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka päätoimipiste on Kuopiossa. Myös Varkaudessa ja Iisalmessa on paikalliset toimipisteet. Pyrkimyksenä on, että muistisairaat ja heidän perheensä saavat riittävästi tietoa muistisairauksista ja neuvontaa erilaisista palvelu- ja tukimuodoista.

Työtä tehdään sen puolesta, että muistisairaalla ja hänen perheellään olisi mahdollisuus vaikuttaa ja osallistua täysivaltaisina jäseninä omassa toimintaympäristössään. Yhdistys antaa maksutonta neuvontaa aivoterveys- ja muistiasioissa sekä tietoa kuntoutuksesta ja sosiaali- ja oikeusturvasta.  

Pääasioita ovat:  

 • Tiedon välittäminen muistista ja muistisairauksista 
 • Perheiden auttaminen ja heidän arkensa tukeminen 
 • Vertaistuen ja muun osallisuuden mahdollistaminen 
 • Vapaaehtoistoiminnan tarjoaminen 
 • Kuntouttavat kurssit ja lomat 

Yhdistys on toteuttanut useita STEA-rahoitteisia kehittämishankkeita toimialueellaan ja ollut mukana myös maakunnallisissa EU-hankkeissa, joissa on kehitetty muistisairaan ihmisen palveluita ja hoitoa. Pohjois-Savon Muisti ry tekee tiivistä yhteistyötä eri oppilaitosten, esimerkiksi Savon ammattiopiston, Savonia-ammattikorkeakoulun, Diakonia-ammattikorkeakoulun ja ItäSuomen yliopiston kanssa. Yhdistyksen Jäsenmaksu 20,00 €/ kalenterivuosi. Kannattajajäsen jäsenmaksu on 50,00 €/ kalenterivuosi. (Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yritys tai yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa). Jäsenetuina saa 4 yhdistyksen Muistikukko -lehteä ja 4 Muistiliiton julkaisemaa Muisti-lehteä vuodessa. Jäsen on myös oikeutettu muihin valtakunnallisiin jäsenetuihin ja jäsenhintaisiin retkiin ym. 

In English

The Memory Association of Northern Savo (Pohjois-Savon Muisti ry) The Memory Association of Northern Savo (Pohjois-Savon Muisti ry) was founded in 1987. It is a member of the nationwide Alzheimer Society of Finland (Muistiliitto ry) which is a member organisation of the Alzheimer’s Disease International and Alzheimer Europe.

Muistiliitto and Pohjois-Savon Muisti ry are mainly supported by Ministry of Social Affairs and Health with proceeds from Veikkaus. Pohjois-Savon Muisti ry is a non-profit organisation and has its main office in Kuopio and premises in Iisalmi and Varkaus.

The association promotes the interests of people with memory problems and conditions and their caregivers. The aim is to create equal opportunities for them in society. The association gives advice, guidance, and informational leaflets for everyone who is interested in memory diseases and brain health in general.  

Our goals are:  

 • Improve the quality of life of people with memory diseases and their caregivers
 • Promote their legal, economical and social rights
 • Develop the support system of people with memory diseases and their caregivers
 • Influence the attitudes towards people with memory diseases
 • Influence the political decision making process

Pohjois-Savon Muisti ry has done many development projects over the years. Some aims have been to promote awareness of brain health and to promote the importance of healthy nutrition among the elderly people. Disabled people with memory diseases have been the focus in one project to name a few. People can visit our support groups at various locations in our area, do volunteer work and spread the awareness of our work and how to confront people with memory diseases. The association accepts donations from anyone who wants to support these activities. Membership of our association Subscription is 20 €/ year. All members will receive The Muisti-magazine (“The Memory” magazine) 4 times per year. The magazine is published by the Alzheimer Society of Finland. Pohjois-Savon Muisti ry member magazine ”Muistikukko” is published 4 times per year. 

2

Suomen punainen risti Kuopion osasto logo

Puijonkatu 9

Suomen Punainen Risti eli SPR toimii puolueettomana apuna Suomessa ja muualla maailmassa erilaisten onnettomuuksien ja kriisien sattuessa. SPR:n toiminta perustuu vahvasti vapaaehtoisuuteen ja kannustaa ihmisiä huolehtimaan toisistaan myös jokapäiväisessä arjessa. SPR:n Kuopion osasto tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia kaikenikäisille ja kaikenlaisiin aikatauluihin soveltuen. Osallistua voi esimerkiksi nuorten ja opiskelijoiden hengailuiltoihin, ensiapuryhmään, monikulttuuriseen kielikahvilaan tai ystävätoimintaan. Tervetuloa mukaan! 

In English

The Finnish Red Cross or FRC acts as impartial help in Finland and elsewhere in the world in the event of various accidents and crises. FRC’s work is strongly based on volunteerism and encourages people to take care of each other also in everyday life. FRC’s Kuopio branch offers versatile opportunities for people of all ages and are suitable for all kinds of schedules. You can participate for example in youth and students’ hangout evenings, first aid group, multicultural language cafe or friend activities. Welcome! 

3

Kuopion Perheentalo logo

Lapinlinnankatu 14

Kuopion Perheentalo on avoin kohtaamispaikka, joka tukee lapsiperheiden arkea ja lisää yhteisöllisyyttä ja osallisuuden mahdollisuuksia lapsille ja perheille. Pelastakaa Lapset ry vastaa Kuopion Perheentalon toiminnasta. Toimintaa rahoitetaan STEA:n myöntämällä hankerahoituksella sekä Kuopion kaupungin myöntämällä avustuksella. Kuopion Perheentalo on osa alueemme perhekeskusta. Perheentalo toimii yhteistyöverkoston voimin. 

4

Pohjois-Savon omaishoitajat ry logo

Haapaniemenkatu 40 D 2

Pohjois-Savon omaishoitajat ry toimii kaikkien erilaisissa omaishoitotilanteissa elävien perheiden kanssa. Heissä on puolisoaan, vanhempiaan, lastaan ja sisaruksiaan hoitavia sekä työssäkäyviä ja etäomaishoitajia. Yhdistys tarjoaa monipuolisia tukimuotoja erilaisiin omaishoidon tilanteisiin. 

Yhdistyksen ”siipien alla” toimii myös OsaPe- hanke, jonka kohderyhmänä on erityislapsiperheet. 

Tätä arvokasta tuki työtä yhdistyksessä tekee tällä kuusi työntekijää. 

www.psomaishoitajat.fi 

In English

The North-Savonian Carer´s Association (est 1998) 

The association operates in the field of care-giving, supporting the families in all kinds of caregiving situations. NSCA offers knowledge, support and restorative functions in order to improve the position and well-being of carers in the area. Within the NSCA family also operates the OsaPe –project, aimed for the necessities of families with children with special needs. 

There are 6 employees total working at NSCA and 10 volunteers.  

Welcome! 

5

Valo-Valmennusyhdistys ry logo

Asemakatu 20 A 2

Valo-Valmennusyhdistys on valtakunnallinen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimija, jonka toiminta on suunnattu haastavissa tilanteissa eläville nuorille ja työikäisille. Tavoitteenamme on rakentaa yhdessä ehjiä ja joustavia polkuja kohden sujuvaa sekä mielekästä elämää osaksi yhteisöä ja yhteiskuntaa. Toimintaa ohjaavia arvoja ovat inhimillisyys, vastuullisuus, vaikuttavuus ja yhdessä onnistuminen.  Kuopiossa toimii:  

 • Nuorten työpaja:  Yksilö- ja ryhmävalmennusta alle 29 v. työelämän ja koulutuksen ulkopuolella oleville, oman polun löytämiseen. 
 • TEAK: työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus työikäisille. 
 • Lupaus- Kuopion lukiopajan kokonaisvaltaisen valmennusmallin kehittämishanke 
 • Luonto lähelläsi-hanke: ryhmätoiminnot ja yksilövalmennus mielen pulmien ja riippuvuuksien kanssa kamppaileville työikäisille  
6

FinFami - Savon mielenterveysomaiset logo

Asemakatu 16

Huolestuttaako läheisesi hyvinvointi tai mielenterveys? Oletko huolissasi omasta jaksamisestasi?
Savon mielenterveysomaiset – FinFami ry:n toiminnan tarkoituksena on edistää omaisten hyvinvointia, kun läheinen oireilee tai sairastaa psyykkisesti. Tarjoamme neuvoa, tietoa, keskustelutukea, vertaisryhmiä ja erilaista toimintaa.
”Kun yksi sairastuu, monen elämä muuttuu.” 

In English

Are you worried about your loved one’s mental health or does they already have a diagnosis?
Are you feeling overwhelmed and don’t know who to turn to? Savon mielenterveysomaiset – FinFami ry is an association that offers counselling and support to anyone affected by mental illness or concerned about a friend or family member’s mental health. We offer counselling, information, support groups, peer-to-peer support and happenings. 

”When one falls ill, many lives change.” 

7

Pohjois-Savon syöpäyhdistys logo

Kuninkaankatu 23 B

Pohjois-Savon Syöpäyhdistys ry tarjoaa monipuolisesti erilaista toimintaa mm. psykososiaalista tukea syöpään sairastuneille ja heidän läheisilleen, kursseja, teemailtoja, luentoja, vertaistukea ja virkistystä sekä välitämme rintaproteeseja.  Pohjois-Savon Syöpäyhdistyksen rahastot jakavat myös avustuksia eri elämäntilanteissa oleville syöpään sairastuneille, tutkimusapurahoja Itä-Suomen alueella tehtävään syöpätutkimukseen sekä opiskelijoiden opinnäytetöihin. Toiminta on alkanut jo vuodesta 1959 ja toimintaa tarjoaa myös yhdistyksen 20 ympäri Pohjois-Savoa toimivaa paikallisosastoa. 

8

Munuais- ja maksaliiton logoPohjois-Savon näkövammaiset logo

Pohjois-Savon munuais- ja maksayhdistys ry:n ja Pohjois-Savon näkövammaiset ry:n yhteisen rastin löydät osoitteesta Kuninkaankatu 23 A, kerros 2.

Pohjois-Savon munuais- ja maksayhdistys ry on Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella toimiva munuais- ja maksasairauksiin sairastuneiden ja heidän omaistensa etu-, palvelu- ja yhdessäolojärjestö. Yhdistys on munuais- ja maksaliiton jäsen. 

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on ennaltaehkäistä munuais- ja maksasairauksia sekä tukea ja auttaa jo sairastuneita sekä heidän omaisiaan. 

Yhdistys pyrkii kehittämään potilasjäsenten hoidon tasoa ja sosiaalioloja sekä sairastuneiden mahdollisuuksia täysipainoiseen elämään. 

Yhdistys tukee ja aktivoi jäsentensä virkistystoimintaa, avustaa munuais- ja maksasairauksien tutkimus- ja koulutustoimintaa sekä harjoittaa valistus-, tiedotus- ja neuvontatoimintaa. 

Vertaistuki- ja edunvalvonta-asiat ovat keskeisiä toiminnassamme. 

In English

Northern Savo kidney and liver association is an organization for the benefit, service and togetherness of people with kidney and liver diseases and their close ones. The association operates in the region of the wellbeing services county of North Savo. The association is a member of The Finnish Kidney and Liver Association.

The purpose of the association’s activities is to prevent kidney and liver diseases and to support and help those with kidney and liver diseases and their families and loved ones. The association strives to develop the level of care and social conditions of patients in its region, as well as the possibilities for to live a full life despite of the long-term illness.

The association supports its members recreational activities and assists in research and education concerning kidney and liver diseases. Peer support and advocacy issues are also central in its operations.

Pohjois-Savon Näkövammaiset 

Vaikutamme näkövammaisten elämänlaatuun tuottamalla palveluita. Seuraamme ja edistämme näkövammaisten yhdenvertaisuuden toteutumista palveluiden saavutettavuudessa. Toiminta-alueemme on Pohjois-Savo. Keskeiset toimintamuodot ovat vertaistuki, tiedotus- ja koulutustoiminta, äänilehtien tuottaminen, ICT-tuki ja vapaa-ajantoiminta. Teemme yhteistyötä monien eri tahojen kanssa kuten kunnat, seurakunnat, oppilaitokset, sairaanhoitopiiri, muut järjestöt. Kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan toimintaamme! 

In English

North Savo Visually Impaired Association 

We enhance the quality of life for visually impaired individuals by providing services. We monitor and promote equal access to services for visually impaired individuals. Our operating area is North Savo. Our key activities include peer support, information and training activities, production of audiopublications, ICT support and leisure activities. We collaborate with various stakeholders such as municipalities, parishes, educational institutions, the hospital district and other organizations. Everyone interested is welcome to join our activities! 

9

OLKA logo

OLKA:n piste sijaitsee suunnistuksen ajan Kuopion kirjaston Kohtaamossa, osoitteessa Maaherrankatu 12.

Älä jää yksin, tukea on tarjolla 

OLKA-toiminta tarjoaa 

 • asiakkaille ja heidän läheisilleen kiireetöntä kohtaamista sekä tukea sairauteen sopeutumisessa 
 • vapaaehtoisille mahdollisuuden auttaa, saada uusia ystäviä sekä hyvän tekemisen myötä hyvinvointia myös itselleen 
 • sairaalan henkilökunnalle tietoa yhdistysten palveluista 
 • antaa yhdistyksille mahdollisuuden toimia sairaalassa lähellä asiakkaita ja henkilökuntaa 

Yhteystiedot: 

OLKA-yhdistystoiminnan koordinaattori Anne puh: 041 314 9658 

OLKA-vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Samja 044 729 2176 

s.posti: olka@pshyvinvointialue.fi 

In English

You don’t need to face challenges on your own – help is available 

The goal of OLKA activities is to: 

 • offer patients and their near ones unhurried encounters and support in coming to terms with their disease 
 • give volunteers the chance to help others, make new friends, and improve their well-being through volunteering 
 • provide information to the hospital staff 
 • make it possible for organizations to operate in a hospital close to the patients 

Contact: 

OLKA ngo coordinator Anne: +(358) 41 314 9658 

OLKA volunteer coordinator Samja: +(358)44 729 2176 

email: olka@pshyvinvointialue.fi 

10

Ihoyhdistys ry:n piste sijaitsee suunnistuksen ajan Kuopion kirjaston Kohtaamossa, osoitteessa Maaherrankatu 12.

IHOYHDISTYS ry tarjoaa tietoa ihon sairauksista ja hoidosta, vertaistukea ja virkistystoimintaa arjessa elämiseen ja jaksamiseen. 

Valtakunnallinen Ihoyhdistys ry on yksi Allergia-, Iho- ja Astmaliiton monista jäsenjärjestöistä. Jäseniä yhdistyksessä on reilu 400 ja heillä erilaisia ihosairausdiagnooseja noin 40. Vapaaehtoiset jäsenet pyörittävät Ihoyhdistyksen toimintaa. 

Suunnista Ihoyhdistyksen rastille kisailemaan pienistä palkinnoista ja saamaan lisätietoa yhdistyksen toiminnasta! 

11

Pohjois-Savon lihastautiyhdistys ry logo

Lisää tietoa Pohjois-Savon lihastautiyhdistyksestä löydät suunnistuksen ajan Kuopion kirjaston Kohtaamosta osoitteesta Maaherrankatu 12.

Pohjois-Savon lihastautiyhdistys ry on Lihastautiliitto ry:n jäsenyhdistys. Lihastautiliitto on valtakunnallinen vammaisjärjestö, joka tarjoaa tukea ja tietoa lihastautia sairastaville ihmisille, heidän läheisilleen sekä ammattilaisille, jotka työssään kohtaavat lihastautia sairastavia henkilöitä. Päämääränä on tukea lihassairaiden ihmisten oikeutta tasa-arvoiseen, monimuotoiseen ja hyvään elämään.

Lihastautiliitto neuvoo ja ohjaa lihassairauksiin ja diagnooseihin, koulunkäyntiin, työelämään ja opiskeluun sekä sosiaaliturvaan liittyvissä kysymyksissä. Keskeisiä toimintamuotoja ovat myös sopeutumisvalmennus, vaikuttamistyö, tiedottaminen ja julkaisutoiminta. Yhdessä lihastautiyhdistysten kanssa tarjotaan mahdollisuuksia vertaistukeen. Myös eri ikäryhmille, kuten lapsiperheille, nuorille ja senioreille on omaa kohdennettua toimintaa. 

12

Tukipilarin logo

Tukipilari – Suunnistuksen startti- ja päätöspiste

Kirjastokatu 5 A 1

Tapahtuman järjestää ja koordinoi:

Tukipilarin logo

Tapahtumassa mukana:

OLKA logo
Pohjois-Savon lihastautiyhdistys ry logo
Pohjois-Savon syöpäyhdistys logo
Pohjois-Savon omaishoitajat ry logo
Pohjois-Savon muisti ry logo. Muistiliiton jäsen
Kuopion Perheentalo logo

Munuais- ja maksaliiton logo
Valo-Valmennusyhdistys ry logo
FinFami - Savon mielenterveysomaiset logo
Suomen punainen risti Kuopion osasto logo
Pohjois-Savon näkövammaiset logo